Öka antalet konverteringar

Convert PMX är en layover som ger ett skräddarsytt meddelande till kunder som håller på att lämna webbutiken. Convert är integrerat i plattformen Exchange och är tillgängligt i navigationen med ett enkelt klick. Programmet är byggt så att du kan konfigurera det själv, med hjälpsektionen till hands som förklarar varje steg av utförandet och installationen.

In-session tracking

Vi anser att framgången av en on-site retargeting-lösning endast bör mätas utifrån konverteringar i samma session. Därför upphör Convert PMX tracking när användaren avslutar sessionen och lämnar webbutiken. För att undgå missbruk visas inte layovern på nytt om användaren kommer tillbaka till webbutiken inom en viss tidsperiod.

Anpassningsbar vitlistning

Den inbyggda vitlistningsfunktionen förhindrar att layover stör dina besökande när de navigerar runt i webbutiken. Detta ger dig möjligheten att välja var du vill visa en layover (tex. i kassan) och kan därmed avgöra hela skillnaden när du ska locka tillbaka de kunder som lämnat sidan.

Fantastiska skräddarsydda funktioner som du kommer att älska

Multi-level overlays

Genom att använda layovers med två eller flera steg, kan du öka kundengagemanget och därmed sannolikheten för konverteringar. Du kan presentera budskapet på ett mer dynamiskt och spännande sätt som gör att du skiljer ut dig från mängden.

Leadgenerering

Använd layovers till att konvertera besökande till potentiella kunder genom att samla värdefulla e-postadresser. Du kan också skräddarsy lösningen genom att använda andra interaktiva element så som räknare eller knappar.

Mallar

Du kan designa din egen mall eller välja en favorit från vårt omfattande mall-bibliotek. Vi kan också hjälpa dig med design och implementeringssupport så att din ibruktagning av Convert PMX blir så enkel som möjligt.

Triggers

Du kan välja om layovers ska aktiveras när kunden surfar runt i webbutiken (scroll trigger), inte gör något i webbutiken (inactivity trigger) eller håller på att lämna webbutiken (exit trigger). Alla triggers kan användas separat eller i kombination.

Animationer

För att passa till din webbutik och publik kan positionering och animering av layovers anpassas efter dina önskemål. Dina layovers blir diskreta och anpassas efter webbutiken för en positiv kundupplevelse.

Implementering av tags

Du kan välja om du vill implementera Convert PMX separat, eller som en del av vår container tag i din webbutik. I båda fallen är det bara en rad med JavaScript-kod som läggs till på några sekunder.

Vill du veta mer om Convert PMX?

Fyll i formuläret så kontaktar vi er.

    [recaptcha]